Vol082新人莉莉Lily首套写真套图49P莉莉Lily爱蜜社

Vol082新人莉莉Lily首套写真套图49P莉莉Lily爱蜜社

 面焦,胃脉衰,人参、黄、甘草、白芍、升麻、葛根、白芷。仲景云∶下利不止,以理中与之益甚,理中者理中焦,此利在下焦,赤石脂禹余粮汤丸主之。

食壅于上,则天气不得下交于地而成否。 凡痢初起,邪实,当去积滞,俟腹不痛即愈,不愈可用鸦胆丸止之。

不可离白术,为湿也。 若初起即发寒热,势盛而急,且痛且痒,绕颈红肿,痰涎壅塞,声如拽锯,即名缠喉风。

石瘕,生胞中,因寒气客于子门,恶血留聚,日渐大,状如怀子。或身无汗,以葱汤入木桶内,令病者坐杌上,没脐为度,匝腰系裙以覆之,少时汗出尿亦出,即于桶中溺之,勿出桶,恐气收而尿又回也。

木有不得其天者乎? 然亦有热极而反出冷汗者,冷,肤冷故汗亦冷也。

身体拘急属寒,寒则收引也。阳邪在阳分,遇阳时故热作。

Leave a Reply