MiiTao蜜桃社20180222VOL095千叶49P

MiiTao蜜桃社20180222VOL095千叶49P

当分脏腑所属之因,病之虚实,调其血气,平其所胜。上各另为末,和匀敷患处。

法当温补其脾,脾气既旺,则脏腑清阳之气升举,易于营运,又何困倦之有。食少体倦而不敛,脾气虚也,用六君、当归、升麻。

一小儿患在臂间,肿硬不消,面色痿黄,脓水清稀,此元气亏损之症,用八珍汤为主,六君子汤为佐,渐愈。若用风药,则阴血益伤,肝火益盛;或饮糖酒,则肾水益虚,肝火愈炽。

一小儿患此,但恶寒发热、体倦头痛,人迎脉大于寸口二三倍,此风邪外伤,用补中益气汤加川芎、蔓荆子,愈而一小儿患此,口舌生疮,手足并冷,余谓此中气虚而内热耳,用五味异功散,议论不一,犹豫未服。余曰∶元气虚而半阴半阳之症也。

治误吞水蛭用田中干泥一块,小死鱼三四个,去头骨,和巴豆十粒去壳,研烂入泥为丸,绿豆大。 肿痛发热,大便秘涩者,邪在脏也,先用泻黄散,如未应,用凉膈散。

《内经》云∶因而饱食,筋脉横解,肠为痔。行迟鹤膝加鹿茸、牛膝、五加皮。

Leave a Reply