Vol385嫩模夏小雅私房粉色连体衣配蕾丝袜真空美乳激凸撩人诱惑写真39P夏小雅画语界

Vol385嫩模夏小雅私房粉色连体衣配蕾丝袜真空美乳激凸撩人诱惑写真39P夏小雅画语界

<目录>外科卷下\刺灸心法要诀喉闭淋涩与胸肿,膀胱气痛并肠鸣,食黄酒积脐腹痛,呕泻胃翻及乳痈,便燥难产血昏迷,积块肠风下便红,膈中不快梅核气,格主照海针有灵。骨度乃『灵枢经·骨度篇』文所论之长短,皆数也。

注:[1]手少阳三焦之脉,起于手小指次指外侧之端关冲穴,  从关冲上出两指之间液门、中渚穴,循手腕表阳池穴也。【方歌】琥珀碧玉用六一,黛珀同加研极细,灯心汤调服三钱,组成:用砂烧酒壶两个,盛多半壶烧酒,先以一壶上火令滚无声,倾去酒,即按在破伤疮口,拔出黑血水,满则自落;再以次壶仍按疮口,轮流提拔,以尽为度,其证立愈【方歌】溃疮误犯马汗伤,焮痛紫肿疮四旁,急砭肿处出紫血,乌梅嚼烂涂敷良。

[36]赤烂者,胎风赤烂也。[3]廷孔之端,即下文曰:与女子等也。

[3]宜本方倍香附、川芎、夏枯草,随证加减以治之。 【方歌】独活寄生肝肾虚,寒湿注膝肿痛居,参苓四物防风桂,【方歌】鹤膝风肿生于膝,上下枯细三阴虚,风寒湿邪乘虚入,【注】此证一名游膝风,一名鼓捶风,痢后得者为痢风。

<5>过七日后,开视之,如俱痊,可撤板不用,如尚未愈,则仍用之。每服一丸,薄荷、灯心煎汤化服。

间使主治脾寒证,九种心疼疟渴生,兼治瘰□生项下,左右针灸自然平。[2]无论阴处及日中视之,皆一般无二,非若圆翳之明暗有别也。

Leave a Reply