No2350嫩模yoo优优浅色秘书装半脱露性感内衣秀完美身材诱惑写真56P优优秀人网

No2350嫩模yoo优优浅色秘书装半脱露性感内衣秀完美身材诱惑写真56P优优秀人网

荒年掘以和饭食,儿科痘疮拔疔方用之,取其凉润解毒也。去粗皮用。

《金匮》大黄虫丸用水蛭、虫,取其破坚症、下积血耳。凡炼蜜,炭火慢炼,掠去浮沫至滴水成珠为度。

若黄李根则入阳明气分矣。治大风癞风,一切有余,风湿香港脚及三十六种风皆验。

但百部气温,肺胃寒者宜之。《千金》治痢方皆用之酸兼收敛,故能止下痢、漏精、崩中下血。

甘平无毒。发明干漆灰辛温,性善下降而破血,故消肿杀虫,通月闭,皆取去恶血之用。

去心中苦薏则不伤胃。发明醋名苦酒,专取米酿成者,味带酸苦,若酒饴所造则兼酸甜矣。

Leave a Reply