BBAN番号列表

BBAN番号列表

其水咳三症,不可不辨。西山记曰、近秽气,伤真气。

若以相火为邪火,臣其妄动而必使之安静无为,是犹豢养其臣而不授之以职,君亦何贵有是相乎人身亦不可专任相火,犹臣不可无君也。易病者,乃阴阳交易之谓也。

此正当与伤寒对看,不得与伤寒同一例也。以大肠为体则以肺为大肠之用,而水谷所化之精微皆从肺经四布,俾传导之官得以扫清污秽。

但地中之水流行则为泉为潮,长发万物,壅塞则停污,横决则泛滥,反为万物之害矣。 凡咽中闭塞、咽燥者不可发其汗。

两关俱盛者,气郁伤食。其中形证具列后条。

秋冬阴之入也,阴入而地乃阉,阖则坚冰至,万物敛藏。其恶寒者,虽身发热,而不欲去衣,甚至向火覆被,犹不遏其寒也。

Leave a Reply