69pao视频在线

69pao视频在线

内容:羊踯躅,味辛,气温,有大毒。 内容:泽泻,味甘、酸、微咸,气寒,沉而降,阴中微阳,无毒。

 内容:山慈菇根,味辛、苦,有小毒。余乃用火烧死,而埋之江边。

故凡有闭结,必须多用补剂,使之生血以出陈,败瘀以致新也。或嫌金银花太多,难于煎药,不妨先取水十余碗,煎取金银花之汁,再煎当归、甘草,则尤为得法。

泽泻,泻之中有补,表其补之功,则其泻正可用也;茯苓,补中有泻,论其泻之益,则其补亦可用也。但非补阳要药,不可与柏子仁同类而或疑柏子仁益心而不益肾,以其必去油而用之也,油去则性燥,心喜燥而肾恶燥,非明验耶?

 或问泽漆,气味与大戟同,既删大戟,又取泽漆,岂玉枢丹中可不用大戟,而用泽漆乎。谁知借黄芩以论黄柏、知母,意在黄柏、知母也。

盖升提之力,得补更大,非柴胡之不提气也。泽泻正甘咸之味也,入之于元参、生地、沙参、地骨皮、菊花之内,口渴自愈。

Leave a Reply