No298肉丝美腿高跟美足写真套图28P丝袜模特Legku丝袜

No298肉丝美腿高跟美足写真套图28P丝袜模特Legku丝袜

至于昏沉不语,汗出如珠如油,则天七之阳将尽,而地二之阴随之矣。阴盛阳虚汗自流,肾阳欲脱附(子人)参求(名参附汤),脾阳遏郁术和附(名术附汤),若卫阳虚耆附投(名耆附汤)。

鼻孔干而脉浮数者,欲衄也。万物中皆有元气得以和柔,若胸中有藏,骨中有髓,草木中有空虚,与气通,故得久生《楚词》云∶毋滑尔魂(已也汞也)兮,彼(铅也魄也)将自然。

昼痛暮止者,气虚也;暮痛昼止者,血虚也。达此理者,虚而乳之,神可以不化,形可以不生。

踵者,其息深深之义,既得深深,则我命在我,而不为大冶陶铸矣!今人往往谓一吸至丹田,则腹中上下气满,一呼则腹中之气尽出矣。人顺生,草木倒生,禽兽横生。

)(原注:脐下为小腹,小腹左右为少腹。 )妇人伤寒中风,遇经水适来,邪随而入,或经水适断,血热而结,其证寒热如疟,甚则谵语,宜小柴胡汤加生地、芍药、丹皮。

 况揲荒爪幕乎,且宁独医,即巫史卜祝亦然。太上者,虚无之神也。

Leave a Reply